مطالب مفید و کاربردی

تردمیل

چگونه تردمیل خود را سرویس کنیم؟تردمیل را از برق بکشید
کاور روی موتور را با پیچ گوشتی با دقت باز کنید
توسط جاروی برقی گرد و خاک اطراف موتور تردمیل و برد درایور تردمیل را با دقت تمیز کنید
به یاد داشته باشید که احتیاج به کشیدن دستمال بر روی قطعات نیست
برد درایور و تسمه موتور را به دقت بررسی کنید
سیم های داخلی اطراف موتور را بررسی کنید
کمی گریس به پایه موتور شیب بزنید
تسمه موتور را بررسی کنید و اگر روغنی شده آن را با دستمال خشک پاک کنید
کاور دستگاه را ببندید و پیچ های آن را محکم ببندید
نوار نقاله تردمیل را بررسی کنید
اگر نوار نقاله تردمیل خشک شده کمی روغن مخصوص تردمیل به آن بزنید
دستگاه را روشن کرده و و پس از چند دقیقه با سرعت آهسته شروع به کار کنید