مطالب مفید و کاربردی

تردمیل

ایراد روشن نشدن تردمیلایراد روشن نشدن تردمیل اگر تردمیل شما روشن نمی شود ابتدا چند مورد را بررسی کنید:
اطمینان حاصل کنید که دستگاه تردمیل به برق متصل است
پریز برق را چک کنید
کابل برق تردمیل را چک کنید
کلید اصلی دستگاه خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید برق به دستگاه می رسد
بعد از فیوز دستگاه تردمیل خود را بررسی کنید تا اگر سوخته است اقدام به تعویض آن کنید
پس از این موارد موتور تردمیل و زغال آن را بررسی کنید، اگر زغال آن آسیب دیده آن را تعویض کنید
کابل اتصال برد درایور تردمیل را بصورت کامل با دستگاه بررسی کنید تا مطمئن شوید سالم است
کلید استارت دستگاه را فشار دهید و پس از روشن شدن و شروع به کار تردمیل با سرعت پایین روی دستگاه بدوید
اگر دستگاه دوباره خاموش شد با تعمیرکار تردمیل تماس بگیرید
09128424122
ایران تردمیل